Vybavenie pre inventúry majetku

Ponúkame praxou overené vybavenie pre inventúry dlhodobého majetku. S totožným vybavením sami každoročne poskytujeme tisíce inventúr tovaru aj majetku našich klientov.

S využitím nášho riešenia dantem.FAST (Fixed ASset Tracking) prebieha inventúra nasledujúcim spôsobom:

 1. Dáta o majetku sa importujú z účetnej, či operatívnej evidencie do aplikácie pre inventarizáciu a následne sa prenesú do mobilných terminálov.
 2. Postupne prebieha fyzická inventúra majetku, načítaním čiarových kódov z etikiet umiestnených na majetku. Software v termináloch umožňuje priebežné dohľadanie majetku.
 3. Dáta sú priebežne prenášané do aplikácie v počítači, kde sú vyhodnocované - priebežne ide sledovať nedohľadaný majetok, presuny majetku apod.
 4. Po dokončení fyzickej inventúry a dohľadní, je na základe výsledkov inventúry aktualizovaná účtovná, či operatívna evidencia majetku, a to buď ručne alebo automaticky. Zároveň môžu byť vytlačené inventúrne súpisy.

Ceny

Cena za naše riešenie sa odvíja najmä od počtu užívateľov aktívne vykonávajúcich inventúru. Po stlačení tlačidla nižšie Vám radi vypracujeme konkrétny cenový návrh.

Nezáväzná požiadavka

Naše riešenie väčšinou pozostáva z nasledujúcich častí:

 • Prenosné terminály („čítačky“) vybavené špeciálnym inventúrnym software-om - umožňujú efektívne vykonávať inventúru v teréne, vrátane práce s očakávaným stavom a zberom dodatočných údajov (napr. výrobné číslo, či stav majetku).
 • Aplikácie pre spracovanie inventúr v počítači - program pre priebežné spracovávanie dát z prenosných terminálov a vyhodnotenie priebehu inventúry (prehľady nájdeného, či nenájdeného majetku, filtrovanie podľa lokalít, stredísk, tlač reportov a pod.) na báze aplikácie Excel. Veľkým podnikom a inštitúciám s veľkým množstvom dlhodobého majetku a/alebo prevádzok, dodávame robustnejšie riešenie dantem.FAST.vm, umožňujúce priebežnú synchronizáciu viacero tímov.
 • Tlačiareň čiarových kódov vrátane software pre jednoduchú tlač etikiet s čiarovými kódmi v priebehu celého roku, a to buď z aplikácie Excel alebo priamo z Vášho informačného systému. Riešenie pre tlač čiarových kódov dodávame aj samostatne.

VARIANTY A SÚVISEJÚCE SLUŽBY

 • inventúra majetku "na kľúč" - kompletná inventúra majetku, vrátane prípadného označenia majetku čiarovými kódmi
 • spotrebný materiál pre inventarizáciu majetku - e-shop s etiketami a páskami do tlačiarní čiarových kódov
 • vybavenie pre inventúry majetku pomocí RFID, kde namiesto etikiet s čiarovými kódmi sú používané tzv. RFID tagy, tj. šikovné etikety s čipom
 • zákazkové riešenia pre tlač čiarových kódov a pre mobilný zber dát

Naši klienti

 • hotely
 • finančné ústavy
 • administratívne budovy
 • zdravotnícke zariadenia
 • IT a technologické firmy
 • výrobné závody
 • logistické firmy
 • maloobchodné reťazce
 • obchodné centrá
 • školy a športové zariadenia
 • verejné a kultúrne inštitúcie
 • neziskový sektor