PONUKA
BRIGÁD

PROFESIONÁLNE INVENTÚRY

Skupina DANTEM je najväčším poskytovateľom inventúrnych služieb v strednej Európe. Okrem Slovenska pôsobí taktiež v Česku, v Maďarsku, v Chorvátsku, v Poľsku a na ďalších európskych trhoch. Či už ide o inventúry skladových zásob, inventarizáciu dlhodobého majetku alebo špecializované vybavenie, spoločným menovateľom našich služieb je spoľahlivosť získaných dát, vysoká efektivita a z nej plynúca úspora nákladov.

Inventúry tovaru

Poskytujeme presné a rýchle inventúry tovaru v maloobchodných predajniach a skladoch bez ohľadu na sortiment alebo formát. Ročne poskytujeme tisíce inventúr.

Inventúry majetku

Inventarizujeme dlhodobý hmotný majetok a zavádzame čiarové kódy pre evidenciu majetku. Dodávame všetko potrebné vybavenie.

Služby pre retail

Maloobchodným sieťam a skladom ponúkame širokú paletu špecializovaných služieb: merchandising, mystery shopping, kontroly plánogramov, závozov a ďalších.