Služby pre retail a sklady

Maloobchodníkom, výrobným firmám a prevádzkovateľom skladov ponúkame okrem inventúr aj ďalšie špecializované služby. Najčastejšie sa jedná o tieto oblasti:

 • Merchandising, vyskladňovanie a naskladňovanie tovaru - kompletne naskladníme novo otvorené prevádzky, vyskladníme prevádzky zrušené či dočasne uzavreté alebo budeme poskytovať priebežný merchandising.
 • Mystery shopping - utajené inventúry zákazníckeho servisu na jednotlivých prevádzkach.
 • Označovanie tovaru - tovar označíme etiketami, kolkami alebo dátumom spotreby.
 • Preceňovanie tovaru - tovar označíme zľavovými etiketami alebo aktualizujeme regálové etikety.
 • Kontrola plánogramov - skontrolujeme, či sú dodržiavané predpísané plánogramy.
 • Kontrola cenovej integrity - kontrola správneho umiestnenia regálových etikiet (regálovky) a ich aktuálnosti.
 • Kontrola závozov a vyskladňovania - skontrolujeme tovar prijatý od dodávateľa, alebo expedovaný odberateľovi čo do druhu, množstva či kvality.
 • Triedenie tovaru - tovar vytriedime podľa požadovaných kritérií.

Ceny

Podľa charakteru služieb stanovujeme ceny buď ako úkolové (jednotková cena za úkon, či cena za celý projekt), alebo s pevne danou hodinovou sadzbou. Pri väčších projektoch ponúkame skúšobnú prevádzku zadarmo.

Pre vypracovanie cenovej ponuky stlačte, prosím, tlačidlo nižšie.

Nezáväzná požiadavka

Hlavné výhody služieb

 • metodika na mieru - spôsob práce vždy prispôsobíme klientovi, vždy sa však snažíme vyvinúť čo najefektívnejšiu metodiku; k tomu využívame vlastný HW a nami vyvinutý SW
 • vysoká kapacita a flexibilita - v krátkom čase dokážeme nasadiť jednotky, až stovky pracovníkov
 • výstupy na mieru - všetky dáta zbierame a vyhodnocujeme v elektronickej podobe
 • nulové náklady na školenie a vedenie pracovníkov a nadčasové hodiny
 • nulové náklady na vybavenie a jeho údržbu

Súvisiace služby

Naši klienti

 • hypermarkety
 • supermarkety
 • obchodné domy
 • obchody s módou a doplnkami
 • lekárne
 • drogérie
 • parfumérie
 • predajne obuvi
 • hobbymarkety
 • predajne nábytku
 • kníhkupectvá
 • predajne elektro a IT
 • domáce potreby
 • benzínové pumpy
 • večierky
 • trafiky
 • distribučné centrá
 • veľkoobchody
 • výrobné sklady
 • výrobné prevádzky