Údaje zverejňované zo zákona

DANTEM Slovensko s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Blatnická 3
831 02  Bratislava

IČO: 46 180 061
DIČ: 2023267213
IČ DPH: SK2023267213

Zápis v obchodnom registri:
Spoločnosť je vedená v OR Okresného Súdu Bratislava I, oddiel Sro, pod značkou 73193/B