close

Čiarové kódy, 2D kódy alebo RFID?

Často sa stretávame s otázkami, či nie je namiesto čiarových kódov vhodné zvoliť niektorú z modernejších alternatív - 2D kódy, prípadne RFID (t. j. rádiové "čipy"). V tomto článku prinášame stručný prehľad praktických aspektov jednotlivých riešení. Pri konečnej voľbe riešenia však rozhodne odporúčame poradiť sa s odborníkom, tento článok by mal slúžiť skôr pre základnú orientáciu v problematike.

Čiarové kódy

Pod týmto pojmom rozumieme klasické, t. j. lineárne čiarové kódy (niekedy tiež 1D kódy), podobné tým, ktoré nájdeme na väčšine spotrebného tovaru v maloobchodnej sieti. Slovo podobné je tu namieste, pretože pre potreby evidencie majetku sa čiarový kód typu EAN (ten, ktorý je používaný v maloobchode nehodí). V praxi sa používajú iné druhy čiarových kódov (t. j. symbológie), pričom odporučiť môžeme napr. tzv. Code 128, ktorý má dobré vlastnosti z pohľadu odolnosti voči chybám a vysokú hustotu. Kód tohto typu vyzerá napríklad takto:

 

Kód zobrazený na obrázku obsahuje text DA123456. V závislosti na druhu čiarového kódu môže kód obsahovať číslice, veľké či malé písmená bez diakritiky aj niektoré ďalšie znaky (napr. bodku alebo lomítko). To sa môže hodiť v prípadoch, keď má identifikátor (inventárne číslo) zložitejší formát. Niektoré druhy čiarových kódov naopak vedia kódovať iba číslice. Maximálna odporúčaná dĺžka kódu je cca 12 znakov. Dlhšie kódy sú väčšinou prípustné, ale na bežne používané etikety sa nemusia vojsť.

K načítaniu lineárnych čiarových kódov je možné spravidla použiť akýkoľvek snímač čiarových kódov, vrátane 2D snímačov. Pre tlač etikiet vhodných k označovaniu majetku je možné odporučiť termotransferovú tlačiareň.

Výhody: zavedený štandard, jednoduché použitie, je možné načítať ľubovoľným snímačom

Nevýhody: obmedzená kapacita (menšia plošná hustota informácií) čiže väčšia veľkosť výsledného kódu

2D kódy

Tieto kódy sa niekedy označujú aj ako 2D čiarové kódy, aj keď namiesto čiar sú väčšinou tvorené skôr štvorčekmi. Asi najznámejším zástupcom je tzv. QR kód, ktorý sa bežne používa na kódovanie webových adries, ale aj platobných údajov na faktúrach apod. Ďalším zástupcom sú napr. kódy typu Datamatrix, ktorého príklad uvádzame nižšie:

 

Taktiež vyššie uvedený kód obsahuje text DA123456. Z toho je vidieť aj hlavná výhoda 2D kódov - rovnaká informácia zaberá s použitím 2D kódu výrazne menšiu plochu. Hodí sa teda napr. na označovanie malých predmetov, keď je možné veľkosť etikety zmenšiť na rádovo 1 cm x 1 cm. Malé etikety sa však zároveň aj horšie hľadajú, vo väčšine prípadov teda odporúčame skôr etikety o niečo väčšie. Do 2D kódov je možné zakódovať taktiež podstatne viac údajov (do veľkých kódov rádovo až tisíce znakov), pri evidencii majetku je však spravidla potrebné zakódovať iba inventárne číslo a všetky ďalšie údaje o majetku sú spravidla evidované v informačnom systéme.

K nasnímaniu 2D kódov potrebujete špeciálny 2D snímač, klasický snímač čiarových kódov nie je možné použiť. V poslednej dobe sa však technológia 2D kódov vo veľkej miere presadzuje a prístroje vybavené 2D snímačmi sú už široko dostupné a ich cena je len o trochu vyššia než v prípade snímačov lineárnych kódov. Pokiaľ ide o tlač etikiet, všetky moderné termotransferové tlačiarne zvládnu tak lineárne, aj 2D kódy.

Výhody: menšia veľkosť, resp. viac informácií na rovnakej ploche

Nevýhody: nutnosť zaobstarania 2D snímača

Technológia RFID

Problematika rádiovej technológie RFID (skratka z Radio-Frequency IDentification) je pomerne široká, pretože sa jedná o pomerne mladú technológiu, pri ktorej sa štandardy ešte len vytvárajú. Princíp RFID je podobný ako pri čiarových kódoch či 2D kódoch, avšak s tým rozdielom, že k prečítaniu informácie zakódovanej do RFID čipu dochádza "na diaľku" prostredníctvom rádiového signálu, tzn. bez nutnosti vizuálneho prečítania. RFID čipy môžu pritom mať rôznu podobu, často však bývajú zabudované do etikety (tzv. "inteligentné etikety" alebo taktiež "RFID tagy"), na ktoré je navyše vytlačený aj čiarový kód.

 

Hoci existujú aplikácie využívajúce RFID na evidenciu majetku, sú zatiaľ skôr vzácne. Asi najväčšou bariérou je výrazne vyššia cena (ako "etikiet", tak čítajúcich a zapisovacích zariadení), existencia väčšieho množstva štandardov a stále ešte určité technologické problémy, ktoré implementáciu týchto systémov často sprevádzajú (napr. rušenie rádiového signálu, väčšie rozmery inteligentných etikiet apod.).

Pre potreby inventúr je rovnako hlavnou výhodou tejto technológie - diaľkový prenos dát - trochu pochybnou. Pri fyzickej inventúre je totiž nevyhnutné fyzicky overiť existenciu majetku, a nielen príslušného RFID čipu. Pokiaľ by sme sa teda spoliehali iba na diaľkové načítanie chytrých etikiet bez fyzického overenia existencie majetku, mohli by sme ako nájdený chybne označiť napr. notebook, ktorého chytrá etiketa bola strhnutá a umiestnená do zásuvky. Pri reálnej fyzickej inventúre je potom rozdiel medzi načítaním etikety s čiarovým kódom a načítaním RFID etikety pomerne malý a výsledná časová úspora pravdepodobne výrazne vyššiu obstarávaciu cenu vybavenia nevyváži.

Výhody: diaľkové načítanie aj zápis

Nevýhody: vysoká cena RFID čipov aj vybavenia, technologická náročnosť implementácie

Zhrnutie

Pokiaľ by sme mali vyššie uvedené zhrnúť do niekoľkých stručných rád, vyzerali by nasledovne:

• Pre evidenciu bežného majetku si spravidla vystačíte s lineárnym čiarovým kódom.

• Pokiaľ potrebujete označiť veľmi malé predmety alebo ak máte veľmi dlhé inventárne čísla, zvážte 2D kódy.

• V špeciálnych prípadoch je možné uvažovať aj o RFID, počítajte ale s výrazne vyššími nákladmi na implementáciu.

• Vždy sa poraďte s odborníkmi.

Ponuka stálych brigád
Zvoľte mesto, kde chcete pracovať:
Bratislava Trnava Trenčín Žilina Nitra Banská Bystrica Zvolen Prešov Košice Ďalšie mestá...
INVENTARIZAČNÉ SLUŽBY VO VÄČŠINE KRAJÍN EURÓPY

DANTEM. Komplexné inventarizačné služby a poradenstvo.


Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Potvrdením tohto oznámenia s tým vyjadrujete súhlas. OK Ďalšie informácie